INN PÅ TUNET

Bømark Gård tilbyr tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.

Aktivitetene vi tilbyr skal gi mestring, utvikling og trivsel. Trygghet gis gjennom forutsigbarhet og faste rammer. Bømark Gård er en eiendom som  benyttes til jordbruk og dyrehold. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. 

FERIE - UKESAVLASTNING


Få et avbrudd fra hverdagen med dyr og gårdsliv. Tilbudet er åpent i skolens ferier. 


Dette er lagt opp som en ferie på gård. Halve dagen er satt opp med praktiske oppgaver i forbindelse med dyr, stell og ridning. Andre halvdel er satt av til matlagning inne/ute, fjellturer, fiske og lek. 


Passer for:
- barn og ungdom 10-17 år.

- familier.
- kommunale barne og helsetjenester.

ARBEIDSTRENING


Noen trenger en trygg arena for å komme tilbake til arbeidslivet. 


Dagen blir lagt opp etter brukers nivå. Vi er alltid sammen og det blir lagt stor vekt på det sosiale. Vi har mange ulike arbeidsoppgaver på gården som dyrestell og enkle oppgaver for håndverkere. 


Passer for:
- Alle som har falt ut av arbeidslivet.

- Rusomsorg.

- Ulike yrkeshemminger.
- NAV.

HELGEAVLASTNING


For barn og ungdom som ønsker å delta i det daglige livet på gård.


Fra fredag til søndag er alle aktive i livet på gården. Vi forer og steller. Går turer, fisker og blir bedre kjent med det naturen har å gi.

Det vil også være mulighet for ridning.

Aktivitetene blir tilpasset sesong. 


Passer for:

- barn og ungdom 7-17 år.
-kommunale barne og helsetjenester.

ALTERNATIV SKOLEDAG


For elever som trenger en alternativ læringsarena eller miljøendring.


Vi tilrettelegger for gjøremål og aktiviteter som gir kunnskap og erfaringer eleven kan ta med seg til den teoretiske gjennom-gangen i klasserommet. Vi kan integrere flere skolefag uten at det føles som ordinær undervisning som Norsk og matte.

Å få være med dyr har ofte en beroligende effekt, og kan være med på å gi eleven bedre forutsettninger for læring.  

Gården samarbeider med skolen om elevens behov og læringsmål.Passer for:

- barn og ungdom 7-18 år.
-kommunale skoler, barne og helsetjenester.